1400/10/29 چهارشنبه
ثبت نام بیمه تکمیلی

.

 

 اطلاعیه ستادرفاهی دانشگاه
جهت ثبت نام بیمه تکمیلی درمان (بیمه ایران) سال 1401-1400


احتراما به اطلاع کلیه همکاران محترم رسمی ، پیمانی ، قراردادی اعم از (علمی و اداری) و پرسنل شرکتی می رساند از روز چهارشنبه مورخ 1400/10/29 لغایت 1400/11/04 می توانند با مراجعه به سامانه جامع اداری و مالی erp) ) ( پیشخوان درخواست درخواست بیمه تکمیلی درخواست بیمه تکمیلی شخصی انتخاب افراد در طرح بیمه قرارداد های 1401-1400 ثبت نهایی) جهت ثبت نام ، ویرایش اطلاعات ، انتخاب نوع طرح بیمه ای مورد دلخواه براساس جدول تعهدات پیوست اقدام لازم را بعمل آورند .
کلیه همکاران محترم رسمی ، پیمانی ، قراردادی اعم از (علمی و اداری) و پرسنل شرکتی که متقاضی عضویت در بیمه تکمیلی درمان     می باشند صرفه نظر از اینکه در سالهای قبل اطلاعات ایشان در سامانه ثبت شده و یا نشده حتما می بایست در موعد اعلام شده با مراجعه به سامانه مذکور نسبت به ثبت نام خود و افراد تحت تکفل قانونی اقدام نمایند و پرینت نهایی آن را جهت اطمینان از صحت ثبت نام خود نگهداری نمایند . (پرینت اسکرین)
 • درصورت عدم مراجعه متقاضیان (فرد اصلی) به سامانه فوق و عدم کنترل اطلاعات و تائید آن ، به منزله انصراف عضو اصلی و افراد تحت تکفل از بیمه تکمیلی درمان (بیمه ایران) تلقی خواهد شد . (به هیچ عنوان تحت پوشش بیمه مکمل نخواهند بود)
 • طرح انتخابی توسط فرد اصلی برای افراد تبعی نیز لحاظ خواهد شد و امکان تغییر طرح برای افراد تحت تکفل وجود ندارد .
 • بعد از انجام ثبت نام و در طول مدت قرارداد به هیچ وجه امکان تغییر طرح وجود ندارد .
 • شایان ذکر است مدت زمان اعلام شده جهت ثبت نام (1400/10/29لغایت 1400/11/04) به هیچ وجه قابل تمدید نبوده و به درخواست همکارانی که بعد از تاریخ فوق تقاضای عضویت در بیمه تکمیلی درمان (بیمه ایران) را داشته باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • حق بیمه تکمیل درمان طرح شماره 1 برای هر نفر (اصلی و تحت تکفل) معادل 1.800.000 ریال می باشد که از این مبلغ سهم قابل پرداخت توسط دانشگاه 900.000 ریال و سهم کارمند میلغ 900.000 ریال   می باشد .
 • حق بیمه تکمیل درمان طرح شماره 2 برای هر نفر (اصلی و تحت تکفل) معادل 2.469.000 ریال می باشد که از این مبلغ سهم قابل پرداخت توسط دانشگاه 900.000 ریال و سهم کارمند مبلغ 1.569.000 ریال   می باشد .
 • حق بیمه تکمیل درمان طرح شماره 3 برای هر نفر (اصلی و تحت تکفل) معادل 3.170.000 ریال می باشد که از این مبلغ سهم قابل پرداخت توسط دانشگاه 900.000 ریال و سهم کارمند مبلغ 2.270.000 ریال   می باشد .
 • فرانشیز برای فرد اصلی و افراد تحت تکفل ایشان در طرح های 1 و 2 و 3 به صورت یکسان لحاظ می گردد.
 • تمامی متقاضیان محترم می بایست کلیه بند های فوق را جهت ثبت نام در دستور کار خود قرار دهند و دقت کافی در این خصوص را بعمل آورند .
 • مراحل ثبت نام فقط در صورت ثبت نهایی به صورت قطعی تلقی شده و نام متقاضی و افراد تحت تکفل در فهرست بیمه تکمیلی لحاظ می گردد .
 • در پایان شایان ذکر است اطلاعیه مذکور برای تمامی استانها در سراسر کشور به غیر از 3 استان همدان و هرمزگان وگیلان (که بنا به درخواست ریاست محترم آن استانها قرارداد جداگانه با سایر شرکت های بیمه ای منعقد گردیده)  قابل انجام است .


 
      باتشکر
       ستاد امور رفاهی

 
امتیاز دهی